Địa chỉ

Địa chỉ phòng khám

980 Trần Hưng Đạo,
Phường 7, Quận 5, HCM

0909 543 385

0909 543 385