Dùng lăn khử mùi có nồng độ cao

Dùng lăn khử mùi có nồng độ cao